Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları
SATICI: Gültekin Ayakkabı Deri San. Tic. A.Ş.
Adres: Alemdağ Cad. No: 152 Ümraniye, İstanbul
Vergi Dairesi: Beyazıt V.D.
Vergi Numarası: 4220437142
Telefon: 0216 481 56 00
Fax: 0216 481 56 03
Web Adresi: www.celalgultekin.com.tr
Eposta: [email protected]

Alıcı:
Adı/Soyadı/Ünvanı: 
TC Kimlik/Vergi No: 
Adres: 
Telefon:
Eposta: 

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICI’ya ait www.celalgultekin.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile iligi olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşemeri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.celalgultekin.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa yeri ve Teslim Şekli

Ürün, ALICI’ nın teslimini talep etmiş olduğu …………………… adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, …………………. isimli kişiye teslim edilecektir.

Madde 4 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ ya aittir. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satııcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’ nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatımı hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi, ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, sözleşeme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI’ nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Madde 6 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir. BU takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.SATICI ürün durumu, fiyat, kargolama bedelleri vb. şartları uygun görmediği durumda sipariş tutarı ödeme iadesi yaparak siparişdeki ürünlerin bir kısmını veya tamamını göndermeme hakkına sahiptir.

Madde 7 - Ödeme Planı

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 8 - Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.celalgultekin.com.tr web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. 

Madde 9 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 10 - Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 11 - Yürürlülük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

Madde 12 – Gönderim Maliyeti ve Politikası

Gönderim Maliyeti

Müşteri alışverişi 1000 TL ve üzeri ise, kargo ücreti firmamız tarafından ödenmektedir.

1000 TL ve altındaki alışverişlerde kargo ücreti 2023 yılında geçerli olmak üzere 43,62 TL dir.

Değişim ve iade ücretleri firmamız tarafından karşılanmaktadır. 1 Değişim ile sınırlıdır.

            Gönderim Politikası

16:00 a kadar verilen sipariş aynı gün ya da bir sonraki gün kargoya teslim edilmektedir. İstanbul ve yakın çevresi 1 gün, Türkiye iç Anadolu bölgesi 2 gün, doğu bölgesine 3 günde kargolar teslim edilmektedir. Yukarıdaki teslimat zamanları normal koşullar altında geçerlidir. Zorlayıcı ve olumsuz koşullarda süreç uzayabilmektedir.

SATICI
GÜLTEKİN AYAKKABI DERİ SAN. TİC. A.Ş.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR